Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

I was sent a couple hours ago, an e-book copy of http://www.goodreads.com/book/show/15830512-nandana-s-mark and http://www.goodreads.com/book/show/15781230-antichrist-16 (thank goodreads read2review it and read and rape it)! I think I'll be stuck in front of my laptop screen this week! Review to come!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου