Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

http://www.theironfey.com/unlock.php?fb_action_ids=160161207459483&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582


Howdie partners!!!! Remember the Iron Fey Series by Julie Kagawa? One of my favorite series.....! So, I've just learnt that IF they get 5000 SHARES AND TWITS, some books will be FOR FREE DOWNLOADING!! Come folks..! Show me your support.! I really need to read The Iron prophecy..!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου